welkom

Welkom op mijn vernieuwde site.
Hierop geef ik een overzicht  van het werk dat ik de afgelopen 12 jaar heb gemaakt.
Een variatie aan potten, vazen, engelen, tafelpoten, fonteinen, wolken, objecten op thema of zonder thema.
Surf rustig rond en vergeet niet naar de video te kijken met intervieuw en overzicht van de aparte tentoonstelling die ik in 2009 in en rond het huis van mijn zus en zwager in Hengelo heb gehad.  Aan het eind daarvan een glimp van de muvikamiek: een project waarin  eigen improvisatie op viool een spannende verbinding legt met keramiek en licht.

Veel dank ben ik verschuldigd aan Marga van Belzen voor de mooie eerste opzet van de site en vervolgens aan Joan Kwekkeboom voor deze tweede versie.